canhoroxana.net

canhoroxana.net
canhoroxana.net
canhoroxana.net
Tin tức

THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ - CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ - CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Với 4 giá trị cốt lỗi là Uy tín, Đạo đưc, Chuyên nghiệp, Sáng Tạo. Công Ty Bất Động Sản Danh Khôi tự tin đặt mục tiêu về định hướng phát triển trong tương...
22/10/2017
Xem chi tiết
THÀNH PHỐ BÀ RỊA - NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỪ 2016 - 2025

THÀNH PHỐ BÀ RỊA - NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỪ 2016 - 2025

Đứng ở vị thế và vai trò là \\\\\\\"Thủ Phủ\\\\\\\" liên ngành Trung tâm dịch vụ, Trung tâm Hành Chính - Chính Trị, Trung tâm văn hóa - kinh tế của tỉnh Bà Rịa...
25/10/2017
Xem chi tiết
BARYA CITI - MONG MUỐN TẠO DỰNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THAY VÌ LÀ NHỮNG KHỐI BÊ TÔNG

BARYA CITI - MONG MUỐN TẠO DỰNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THAY VÌ LÀ NHỮNG KHỐI BÊ TÔNG

Việc kiến tạo đô thị đáng sống trong lòng thành phố đáng sống như Thành phố Bà Rịa là trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị phát triển dự án. Triết...
30/11/2017
Xem chi tiết